loadding

01698136999

Mr. Khánh 0902383625

Lotrene Q2018 C

Thổi không đóng gói, bao bì hàng tiêu dùng bằng khí thổi, thổi đóng gói thứ cấp, thổi bao bì công nghiệp, Jacketing, Chỉ đơn, bộ phim không bao bì, màng bao bì Primary, Secondary bao bì, bao bì công nghiệp, dữ liệu & Power, Geosynthetics & Kỹ thuật Dệt

NHỰA HỪNG ĐÔNG