loadding

01698136999

Mr. Khánh 0902383625

1005 VN 2

Thổi không đóng gói, bao bì hàng tiêu dùng bằng khí thổi, thổi đóng gói thứ cấp, bao bì công nghiệp thổi, màng bao bì thuốc, màng bao bì Primary, Secondary bao bì, bao bì công nghiệp

NHỰA HỪNG ĐÔNG